Tymczasowe konstrukcje oporowe

Tymczasowe konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego charakteryzują się dużo niższym kosztem w porównaniu do tradycyjnych monolitycznych ścian oporowych.

Pozwalają one na prowadzenie prac etapowych, umożliwiając tym samym nieprzerwaną pracę frontu robót.

Materiały geosyntetyczne, z jakich są formowane dostosowane są do krótkotrwałej pracy tego typu konstrukcji, co w konsekwencji przekłada się bezpośrednio na niski koszt budowy. Dodatkowo, jeżeli jest wymagane rozebranie konstrukcji tymczasowej po czasie budowy, jest to dużo prostsze i tańsze niż w przypadku konstrukcji monolitycznych, ścianek szczelnych itp.

Najczęściej konstrukcje tymczasowe wykorzystywane są do prowadzenia różnego typu tymczasowych objazdów drogowych czy kolejowych oraz w przypadku konieczności etapowania prac związanych np. z budową przyczółków w ciągu istniejącego szlaku komunikacyjnego.

Zalety stosowania:

  • Trwałość dostosowana do okresu pracy konstrukcji
  • Możliwość prowadzenia nieprzerwanej pracy robót budowlanych
  • Większy zakres etapowania prac budowlanych
  • Możliwość tworzenia bajpasów szlaków komunikacyjnych  
  • Bezpieczeństwo
  • Szybkość i łatwość wznoszenia konstrukcji
  • Niższy koszt zakupu jak i wykonawstwa w porównaniu do tradycyjnych monolitycznych lub prefabrykowanych konstrukcji oporowych