Monitoring

Zastosowanie gruntu zbrojonego do budowy umożliwia nieskomplikowaną i niedrogą instalację elektronicznych urządzeń pomiarowych, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie pracy i zachowania całej konstrukcji w sposób ciągły.

W zależności od wymagań kontrola pracy konstrukcji może polegać m.in. na monitorowaniu osiadań nasypu, wydłużeń materiałów geosyntetycznych, zmian odkształceń lica oraz parcia. Dane te stanowią cenne źródło informacji na temat stanu konstrukcji i jej pracy, oraz dają możliwość bieżącej kontroli poziomu bezpieczeństwa. Na przykład w przypadku konieczności zwiększenia obciążeń użytkowych możliwe jest bieżące śledzenie wytężenia konstrukcji i określanie bezpieczeństwa i ewentualne reagowanie w czasie eksploatacji.

Monitoring osiadań nasypu – bloku z gruntu zbrojonego.

Pomiar osiadań bloku z gruntu zbrojonego, czy to w formie skarpy (o pochyleniu do 70°) czy w formie ściany oporowej (o pochyleniu od 70° do 90°) realizowany jest za pomocą hydroprofilometru, który umożliwia pomiar ciągłego profilu przemieszczeń pionowych.

Hydroprofilometr jest efektywnym urządzeniem pomiarowym wykonanym w formie rurki umieszczanej na monitorowanej konstrukcji. Urządzenie posiada bardzo wysoką dokładność, a jego konstrukcja (polimerowa rurka dodatkowo zabezpieczona oplotem) sprawia, że jest trwały na uszkodzenia mechaniczne. Za jego pomocą można wyznaczać pionowe przemieszczenia liniowe dla podłużnych i poprzecznych profili osiadań.

Monitoring pracy zbrojenia geosyntetycznego

Pomiar wytężenia materiałów geosyntetycznych realizowany jest za pomocą czujników strunowych. Czujniki mocowane są do geosyntetyków za pomocą specjalnych uchwytów zapewniających stabilne połączenie z materiałem syntetycznym a jednocześnie nie wpływających na obniżenie parametrów wytrzymałościowych materiału w miejscu ich instalacji. Zakres pomiarowy uzależniony jest od charakterystyki geosyntetyku i od wymagań projektanta. Zadaniem czujników jest ciągłe monitorowanie pracy zbrojenia geosyntetycznego. Czujniki wykonane są z wysokiej jakości materiałów i są odporne na korozję i wilgoć. Dodatkowo czujniki instalowane są w specjalnych obudowach stalowych zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Monitoring odkształceń lica

Pomiar odkształceń lica realizowany jest za pomocą inklinometrów. Są to to przyrządy do badania wychylenia kątowego konstrukcji, na bazie, którego można określić przemieszczenie wewnątrz konstrukcji danego obiektu i na bieżąco śledzić odkształcenia. Dostępne są inklinometry manualne, wymagające wyjazdów do miejsca pomiarów i ręcznego ich wykonywania, jak i automatyczne pozwalające na bezprzewodową transmisję danych (pomiarów) a tym samym pozwalające administratorowi obiektu na śledzenie i analizę zgromadzonych danych bezpośrednio z miejsca instalacji zarówno w czasie budowy, jak też w okresie gwarancyjnym czy też podczas późniejszej eksploatacji. Inklinometry automatyczne posiadają wyjście cyfrowe umożliwiające podłączenie pod dowolny sprzęt kontrolno-pomiarowy.

Obudowa urządzeń jest przystosowana do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, jest odporna na wstrząsy, uderzenia, korozję oraz wilgoć.

Monitoring parcia

Pomiar parcia gruntu realizowany jest za pomocą przetworników strunowych.

Wszystkie czujniki składają się z dwóch elementów połączonych ze sobą. Pomiędzy elementami znajduje się nieznaczne wgłębienie, w którym umieszczona została pod ciśnieniem ciecz. Zmiana parcia gruntu powoduje zmianę ciśnienia w elemencie pomiarowym.

Czujniki te służą do pomiaru rzeczywistego parcia gruntu na element konstrukcji (np. fundamenty, oblicowanie z bloczków betonowych, czy też betonowy przyczółek mostowy, etc.).

W zależności od zastosowania czujniki posiadają odpowiednie elementy służące do ich montażu.

Przykładowy zrzut ekranowy z oprogramowania analizującego zgromadzone dane pomiarowe