Skrzydła z gruntu zbrojonego

Skrzydła w technologii gruntu zbrojonego w formie murów oporowych stosuje się w przypadku standardowych przyczółków oraz obiektów z zastosowaną konstrukcją odciążającą. Dowolność formowania murów oporowych pozwala na dowolne kształtowanie ich względem przyczółka. Dzięki możliwości schodkowania, czyli dostosowania ich posadowienia do zarysu skarp, ogranicza się do minimum ilość zabudowywanego materiału, co bezpośrednio przekłada się na cenę inwestycji.

Zalety stosowania:

  • Dowolność kształtowania murów z gruntu zbrojonego
  • Trwałość elementów konstrukcji, co najmniej 120 lat użytkowania (trwałość dostosowana do wymagań stawianym obiektom inżynierskim)
  • Szybkość i łatwość wznoszenia konstrukcji
  • Niższa koszt zakupu jak i wykonawstwa w porównaniu do tradycyjnych, monolitycznych skrzydeł
  • Reedukacja kosztów budowy dzięki możliwości dostosowania poziomu posadowienia murów oporowych