System bierny

System Bierny

Zbrojenie geosyntetyczne w systemie lica biernego dzielimy na konstrukcyjne wkładki zbrojące zawijane w licu bloku gruntu zbrojonego oraz na zbrojenie pomocnicze (wkładki kotwiące), które umieszczane są pomiędzy wkładkami zbrojącymi, do których kotwi się np. drobnowymiarowe elementy betonowe stanowiące przyszłe lico ściany. Konstrukcja bloku z gruntu zbrojonego odsunięta jest kilkadziesiąt centymetrów od frontu przyszłego lica ściany oporowej.

Formowanie wkładek tworzących warstwy bloku z gruntu zbrojonego odbywa się za pomocą szalunków przestawnych. Przestrzeń między licem gruntu zbrojonego, a wewnętrzną częścią oblicowania wypełnia się lekkim, dobrze przepuszczalnym materiałem (np. keramzytem, płukanym żwirem itp.) w celu zminimalizowania parcia na lico ściany oraz zapewnienia odpowiedniego drenażu.

Oblicowanie oraz blok z gruntu zbrojonego tworzą niezależne konstrukcje, co jest niepodważalną zaletą tego systemu. Wykonawca może w pierwszej kolejności stworzyć nasyp z gruntu zbrojonego geosyntetykami (blok z gruntu zbrojonego), a w późniejszym czasie wznieść lico po ustabilizowaniu się podłoża i zaprzestaniu osiadań (skonsolidowaniu się podłoża gruntowego) mocując je do wcześniej zainstalowanych w korpusie elementów kotwiących.

Niekwestionowaną zaletą tej technologii jest możliwość zagęszczenia materiału zasypowego ciężkim sprzętem (np. walcem) aż do samego lica ściany oporowej, dzięki zastosowaniu opatentowanych szalunków przestawnych, które wypożyczamy naszym klientom. Pozwala to na uzyskanie wysokiego wskaźnika zagęszczenia, który zmniejsza ryzyko powstania ewentualnych deformacji lica.