Grunt zbrojony

Materiały geosyntetyczne zbrojące budowle ziemne umożliwiają formowanie stromych skarp (o pochyleniu do 70°) czy murów oporowych (o pochyleniu od 70° do 90°). Wysokie nasypy bez odpowiednio zaprojektowanych wkładek zbrojących masywy ziemne charakteryzują się niewielkim pochyleniem skarp w celu zachowania dostatecznej stateczności konstrukcji. Jednocześnie wiąże się to z zwiększonymi pracami ziemnymi oraz koniecznością dostarczenia większej ilości materiału nasypowego. Często również wymaga to dodatkowych nakładów finansowych związanych z wykupem dodatkowego terenu pod inwestycje.

Rys. Porównanie dwóch wysokich nasypów jeden zbrojony drugi bez zbrojenia. Zestawienia powierzchni podstawy nasypu oraz m3 zasypki

 

Dzięki zastosowaniu zbrojenie geosyntetycznego w sposób znaczny można zmniejszyć nakłady finansowe związane z realizacją budowli ziemnych.

Zalety stosowania:

  • Trwałość materiałów zbrojących dostosowana do okresu użytkowania budowli ziemnych
  • Możliwość konstruowania skarp o stromym pochyleniu
  • Możliwość konstruowania pionowych nasypów
  • Ograniczenie robót ziemnych oraz kosztów związanych z pozyskaniem dodatkowych mas ziemnych
  • Ograniczenie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji
  • Bezpieczeństwo
  • Szybkość i łatwość wznoszenia konstrukcji