Oferta dla Projektantów

Na etapie wstępnych prac koncepcyjnych oraz opracowywania projektów nasze biuro oferuje analizy możliwości zastosowania gruntu zbrojonego. Na podstawie danych wyjściowych takich jak: wstępne rysunki, warunki gruntowo-wodne, charakterystyka obciążeń, planowany czas pracy konstrukcji, przedstawimy możliwości zastosowania oferowanych przez nas technologii wraz ze wyceną kosztów tak, aby w prosty i przejrzysty sposób można było dokonać porównania nakładów finansowych dla danych technologii.

Oferujemy pomoc w obliczeniach, przy tworzeniu dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami, kosztorysami jak i autorskimi rozwiązaniami technologicznymi.

 

W przypadku już zaprojektowanej konstrukcji z gruntu zbrojonego, nasi inżynierowie mogą dokonać weryfikacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych w ramach konsultacji tak, aby mieli Państwu pewność, że przyjęto najbardziej optymalne rozwiązanie dla danego typu konstrukcji.

 

Nasza biuro specjalizuje się nie tylko w projektowaniu konstrukcji oporowych, ale zapewniamy także pełną obsługę inżynierską projektów pod kątem rozwiązywania problemów geotechnicznych i gruntowo-wodnych. Specjalizujemy się m.in. we wzmocnieniu podłoża gruntowego, zapewnianiu stateczności skarp, kontroli deformacji i osiadań, ochrony przed erozją czy odwodnieniem konstrukcji. Jesteśmy jednostką wyspecjalizowaną w obliczeniach geotechnicznych i pracach projektowych.

Pełny zakres naszej działalności znajdą Państwo pod linkiem: http://www.inora.pl/profil-firmy.html