Odciążenie konstrukcji

Odciążenie konstrukcji, w szczególności przyczółków, odbywa się za pomocą formowania konstrukcji bloku z gruntu zbrojonego materiałami geosyntetycznymi za monolityczną konstrukcją obiektu. Odciążeniu mogą być poddane tylne ściany jak i skrzydła przyczółków nowobudowanych oraz konstrukcje istniejących przyczółków.

Po wybudowaniu bloku z gruntu zbrojonego otrzymujemy pustkę między tym blokiem a monolityczną ścianą przyczółka. Pozwala to na redukcję do zera parcia od gruntu zasypowego. Siła pozioma oddziałująca w tradycyjnych przyczółkach na monolityczne konstrukcje zostaje przejęta przez materiały geosyntetyczne, formujące blok z gruntu zbrojonego.

Poza zmniejszeniem gabarytów konstrukcji monolitycznych (ścian, skrzydeł) wynikających ze zmniejszenia występujących sił w przekrojach dochodzi również do zmniejszenia oddziaływań występujących na posadowienie pośrednie przyczółków. Skutkuje to możliwością optymalizacji posadowienia pośredniego (np. zmniejszając ilość pali lub/i średnic), co przynosi relatywnie duże oszczędności w porównaniu do tradycyjnej technologii budowy.

Zalety stosowania:

  • Przejęcie parcia gruntowego w 100% przez materiały geosyntetyczne formujące blok z gruntu zbrojonego
  • Trwałość elementów konstrukcji, co najmniej 120 lat użytkowania (trwałość dostosowana do wymagań stawianym obiektom inżynierskim)
  • Redukcja kosztów budowy obiektów inżynierskich poprzez zmniejszenie gabarytów żelbetowych elementów wynikających z braku występowania siły poziomej
  • Możliwość odciążenia istniejących obiektów, np. w stanie awaryjnym
  • Optymalizacja posadowienia pośredniego
  • Szybkość i łatwość wznoszenia konstrukcji