Ściany oporowe

W zależności od charakteru pracy oblicowania w konstrukcji ściany oporowej rozróżniamy dwa systemy: bierny i aktywny.

System Bierny

W systemie biernym lico jest jedynie elementem wykończeniowym, nadającym ostateczną formę i kształt konstrukcji. Blok z gruntu zbrojnego tworzy niezależną konstrukcję, dzięki wydzieleniu wkładek zbrojących nasyp i wkładek kotwiących lico. Czytaj więcej...

System Aktywny

Natomiast w przypadku murów oporowych w systemie aktywnym materiał geosyntetyczny zbrojący nasyp jest bezpośrednio połączony z elementem oblicowania – tworząc nierozłączną konstrukcję. Czytaj więcej...

Zastosowanie

Technologia murów oporowych zbrojonych materiałami geosyntetycznymi może zostać wykorzystana m.in. do:

 • Konstruowania ramp dojazdowych do obiektów inżynierskich, minimalizując tym samym roboty ziemne związane z budową nasypów o standardowym nachyleniu
 • Zabezpieczanie stromych skarp, osuwisk
 • Optymalizacji przyczółków:
  - Zastępowania skrzydeł monolitycznych (tradycyjnych)
  - Formowania tylnej ściany i skrzydeł w konstrukcjach przyczółków filarowych
  - Konstruowania pełnych przyczółków z gruntu zbrojonego, gdzie konstrukcja żelbetowa zostaje w pełni zastąpiona gruntem zbrojonym materiałami geosyntetycznymi

Mury oporowe w technologii gruntu zbrojonego materiałami geosyntetycznymi charakteryzują się szeroką gamą elementów licujących. Inwestorzy oraz projektanci mają możliwość wyboru spośród wielu dostępnych technologii.

Zalety stosowania:

 • Trwałość, co najmniej 120 lat
 • Bezpieczeństwo
 • Szybkość i łatwość wznoszenia konstrukcji
 • Niższy koszt zakupu jak i wykonawstwa w porównaniu do tradycyjnych monolitycznych lub prefabrykowanych konstrukcji oporowych