Oferta dla Inwestorów

PEŁNE WSPARCIE INWESTORÓW NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI ZADANIA

 1. Projekt koncepcyjny – Badania geologiczne - analiza kosztów
  Świadczymy kompleksową usługę doboru najkorzystniejszej technologii konstrukcji oporowych uwzględniając szereg czynników m.in. charakter obciążenia konstrukcji, przewidziany okres użytkowania oraz parametry wytrzymałościowe podłoża. Istotnym czynnikiem, który może  wpłynąć na podniesienie kosztów realizacji zadania na etapie wykonawczym jest niedostateczne rozpoznanie podłoża gruntowego. Wpłynąć to może na konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień podłoża, które w początkowej fazie planowania inwestycji nie były uwzględnione
  w wycenie zadania. Aby temu zapobiec, swoim klientom oferujemy szczegółowe wykonanie terenowych badań geotechnicznych oraz zaawansowanych badań laboratoryjnych próbek materiałów (więcej informacji: https://www.inora.pl/badania.html). Dzięki kompleksowym badaniom geotechnicznym możemy precyzyjnie dobrać technologię, a następnie opracować projekt koncepcyjny wraz z wizualizacją planowanej konstrukcji. Ostatnim etapem jest opracowanie szczegółowej analizy kosztów wykonania zadania – uwzględniając nie tylko dostawy materiałów, ale również koszt samego wykonawstwa konstrukcji.

 2. Opracowanie projektów wykonawczych – szczegółowych przedmiarów
  Prawidłowo opracowany projekt wykonawczy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na finalizację zadania w wyznaczonym czasie oraz w ramach zaplanowanego budżetu. Nasze dokumentacje projektowe charakteryzują się analizą wszelkich, niezbędnych czynników projektowych. Poza szczegółową analizą stanów granicznych konstrukcji, opracowujemy każdorazowo indywidualny plan układania materiałów zbrojących wraz ze szczegółowymi detalami, obrazującymi „krok po kroku” sposób budowy. Na podstawie szczegółowego projektu wykonawczego sporządzamy ostateczne przedmiary, które posłużą do finalnej wyceny realizacji zadania.

 3. Nadzór nad realizacją zadania – szkolenia ekip wykonawczych – monitoring konstrukcji
  Dzięki szerokiej kadrze inżynierskiej, posiadającej wieloletnie doświadczanie w projektowaniu oraz samej budowie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, jesteśmy w stanie realizować nadzory wielu inwestycji prowadzonych równolegle. Wdrażamy również na szeroką skalę szkolenia ekip wykonawczych bezpośrednio na placu budowy. Do każdego tematu przydzielony zostaje inżynier prowadzący Państwa zadanie, będący wsparciem na każdym etapie realizacji. Dodatkowo, na etapie wykonywania konstrukcji możemy prowadzić kompleksowe badania nośności podłoża oraz odbiory zagęszczeń zabudowywanego materiału zasypowego. Ponadto, wdrażamy na etapie wykonawczym jak również podczas samego użytkowania konstrukcji zaawansowane technologie monitoringu konstrukcji.
  Wykonujemy m.in. zaawansowane skaningi laserowe 3D umożliwiające precyzyjną kontrolę konstrukcji (więcej informacji: https://www.inora.pl/nadzor-i-monitoring.html).