Pełne przyczółki z gruntu zbrojonego

Od dziesiątek lat na całym świecie konstruuje się przyczółki oraz podpory mostowe w formie gruntu zbrojonego. Technologia to znacząco wpływa ma zmniejszenie kosztów inwestycji. Blok z gruntu zbrojonego kształtuje się praktycznie na pełną wysokość przyczółka. Jedynym elementem żelbetowym w tego typu konstrukcjach jest płyta fundamentowa oparta na bloku z gruntu zbrojonego, która pełni formę podparcia dla przęseł konstrukcji oraz płyty przejściowej.

W celu optymalnego zaprojektowania konstrukcji obiektu mostowego zaleca się formowanie podpór oraz dróg dojazdowych również w technologii gruntu zbrojonego materiałami geosyntetycznymi. Zyskujemy tym samym uciąglenie konstrukcji dróg dojazdowych z przyczółkiem. Zastosowanie zbrojenia geosyntetycznego w konstrukcji dróg dojazdowych w formie konstrukcji oporowych ogranicza roboty ziemne związane z formowaniem tradycyjnych skarp oraz zmniejsza ryzyko występowania nierównomiernych osiadań podłoża.

Kolejnym dominującym aspektem pełnych przyczółków z gruntu zbrojonego górującym nad tradycyjnymi konstrukcjami tradycyjnymi (monolitycznymi) jest możliwość posadowienia konstrukcji na gruntach słabonośnym bez posadowienia pośredniego. Dzięki odpowiednio zaplanowanym prac budowlanych w pierwszej kolejności możemy wznieść blok z gruntu zbrojonego, następnie przeciążyć konstrukcję np. betonowymi płytami i doprowadzić do kontrolowanej konsolidacji słabonośnego podłoża. Po ustabilizowaniu się osiadań można przystąpić do budowy monolitycznych elementów konstrukcji.

Zalety stosowania:

  • Trwałość elementów konstrukcji do 120 lat użytkowania (trwałość dostosowana do wymagań stawianym obiektom inżynierskim)
  • Możliwość ograniczenia powierzchni zajmowanej przez konstrukcję przyczółka i dróg dojazdowych
  • Możliwość posadowienia obiektów inżynierskich na słabonośnych gruntach
  • Szybkość i łatwość wznoszenia konstrukcji
  • Niższa koszt zakupu jak i wykonawstwa w porównaniu do tradycyjnych, pełnych konstrukcji przyczółków