Slide 1

Skrzydełka przy obiektach mostowych

Slide 2

Oblicowanie o strukturze kamienia

Slide 3

Mury oporowe

Slide 4

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Slide 5

Odciążenia przyczółków mostowych

Slide 6

Ściany oporowe

Slide7

25 lat doświadczenia

Grunt zbrojony

Od dziesiątek lat grunt zbrojony materiałami geosyntetycznymi stosowany jest m.in. w budownictwie drogowym, kolejowym oraz mostowym. Materiały geosyntetyczne umożliwiają tworzenie często bardzo spektakularnych obiektów na całym świecie. Popularność tego rozwiązania wynika z licznych zalet jego stosowania - znormalizowanych metod projektowania, szybkiego procesu budowy, bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Grunt zbrojony umożliwia m.in. konstruowanie murów oporowych o kącie nachylenia do 90°, odciążanie przyczółków mostowych przejmując w 100% parcie gruntu, czy nawet budowy pełnych przyczółków z gruntu zbrojonego, gdzie konstrukcja żelbetowa zostaje w pełni zastąpiona gruntem zbrojonym materiałami geosyntetycznymi.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami proponowanych przez nas rozwiązań...

Oferta

Oferta dla projektantów

Na etapie wstępnych prac koncepcyjnych, opracowywania projektów nasze biuro oferuje dokonanie analizy możliwości zastosowania gruntu zbrojonego.

Oferta dla Wykonawców

Nasze biuro oferuje prace związane z szeroko pojętą optymalizacją projektów. Dzięki szerokiej kadrze inżynierskiej jesteśmy w stanie przygotować kompleksowe zestawienie możliwości zastosowania technologii zamiennej.

Mury i ściany oporowe

Technologia gruntu zbrojonego znakomicie sprawdza się w konstruowaniu ścian i murów oporowych...

Tymczasowe konstrukcje oporowe

Niezbędne przy połówkowej budowie nasypów, konstrukcji tymczasowych by-passów, dróg technologicznych...

Odciążenie obiektów, redukcja parcia

Konstrukcje z gruntu zbrojonego redukujące lub przejmujące obciążenie gruntu na przyczółki mostowe, ściany żelbetowe...

Skrzydełka mostowe

Konstrukcja skrzydełek obiektów mostowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami...